میزان بار مجاز پروازهای خارجی

   

   

    میزان بار پروازهای ایران به ترکیه

   

  تهران - استانبول فرودگاه جدید (IST ) - تهران

  استانبول به تهران تهران به استانبول ایرلاین
  30کیلوگرم  30کیلوگرم  ماهان
  30کیلوگرم  30کیلوگرم  آسمان
  30کیلوگرم  30کیلوگرم  ایران ایر تور
  25کیلوگرم  25کیلوگرم  معراج
  35کیلوگرم  30کیلوگرم  ایران ایر
  30کیلوگرم  20کیلوگرم  آتا
  30کیلوگرم  30کیلوگرم  قشم ایر
  25کیلوگرم  20کیلوگرم  کاسپین
  30کیلوگرم  20کیلوگرم  ترکیش
  25کیلوگرم  25کیلوگرم  یزد ایر
  20کیلوگرم  20کیلوگرم  تابان
  30کیلوگرم  30کیلوگرم  تیلوند


  هواپیمایی ماهان و ایران ایرتور در کلاس بیزینس مقدار 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش می کنند 
  هواپیمایی معراج در کلاس بیزینس در مسیر تهران به استانبول مقدار 30 کیلو گرم و در مسیر استانبول به تهران 40 کیلو گرم بار مجار دارد

  هواپیمایی یزدایر در کلاس بیزینس چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت 35 کیلو بار مجاز پذیرش میکند

   

  تهران - استانبول سبیها (saw) - تهران

  استانبول به تهران تهران به استانبول ایرلاین
  20کیلوگرم 20کیلوگرم anadolujet
  20کیلوگرم 20کیلوگرم pegasus

   

   

   

  تهران به سایر شهر های ترکیه

  تهران - آنتالیا ، آلانیا ، اسپارتا و ...

  ترکیش

  30کیلوگرم


  ماوی گوک

  25کیلوگرم

  پگاسوس

  25کیلوگرم 

   

  آنادولاجت - تیلوند

  20کیلوگرم

  فری برد

  30کیلوگرم 

   

  کورندون

  30کیلوگرم

  تهران - آنتالیا - تهران

   تابان

  اکونومی 25 کیلوگرم

  بیزینس 30 کیلوگرم

  پگاسوس

  25کیلوگرم 

  فری برد

  30کیلوگرم 

  تهران - آلانیا - تهران

  کاسپین

  تهران - ازمیر 20 کیلوگرم

  ازمیر - تهران 25 کیلوگرم

  ایران ایرتور

  اکونومی 30 کیلوگرم

  بیزینس 40 کیلوگرم

  قشم ایر - ایران ایر

  30کیلوگرم 

  تهران - ازمیر - تهران

  کاسپین

  تهران - آنکارا 20 کیلوگرم

  آنکارا - تهران 25 کیلوگرم

  ماهان - قشم ایر - سپهران

  اکونومی 30 کیلوگرم

  بیزینس 40 کیلوگرم

  آنادولاجت - پگاسوز

  20کیلوگرم 

  تهران - آنکارا - تهران
   

  تابان

  25کیلوگرم 

  قشم ایر

  30کیلوگرم 

  تهران - اسپارتا - تهران
   

  معراج کلاس بیزینس

  30کیلوگرم 

  معراج

  تهران - دالامان 25 کیلوگرم

  دالامان - تهران  30 کیلوگرم

  تهران - دالامان - تهران
   

   

   

  فریبرد

  30کیلوگرم 

  تهران - ارجان - تهران

  قشم ایر

  30کیلوگرم 

   

  ایران ایرتور

  اکونومی 30 کیلوگرم

  بیزینس 40 کیلوگرم

  کاسپین

  تهران - دنیزلی 20 کیلوگرم

  دنیزلی - تهران 25 کیلوگرم

  تهران - دنیزلی - تهران

   

   

  تبریز و ارومیه به استانبول

  تبریز و ارومیه - استانبول

  ایران ایرتور

  30کیلوگرم

  ترکیش

  40کیلوگرم

  کاسپین -  آتا

   20کیلوگرم

  تبریز - استانبول (ist)

  ایران ایرتور

  30کیلوگرم

  ترکیش

   30کیلوگرم

  کاسپین - آتا

   30کیلوگرم

  استانبول (ist) - تبریز
     

  پگاسوس

  20کیلوگرم

  تبریز - استانبول سبیها (saw)
     

  پگاسوس

  20کیلوگرم

  استانبول سبیها ( saw) - تبریز 
     

  آنادولاجت

  25کیلوگرم

  ارومیه - استانبول سبیها (saw)
     

  آنادولاجت

  25کیلوگرم

  استانبول سبیها ( saw) - ارومیه

  هواپیمای ایران ایرتور در کلاس بیزینس مقدار 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش می کند 

   

  مشهد به استانبول ( فرودگاه جدید )

  مشهد - استانبول - مشهد
  30کیلوگرم ایران ایر تور
  40کیلوگرم ایران ایرتور کلاس بیزینس
  40کیلوگرم ترکیش
  40کیلوگرم ترکیش کلاس بیزینس

   

  شیراز به استانبول ( فرودگاه جدید )

  شیراز - استانبول - شیراز
  30کیلوگرم ایران ایر تور
  40کیلوگرم ایران ایرتور کلاس بیزینس
  40کیلوگرم ترکیش
  40کیلوگرم ترکیش کلاس بیزینس

   

   

  میزان بار پروازهای مسیر ایران به دبی

  تهران - دبی ( DXB ) - تهران 
  بیزینس اکونومی ایرلاین
  40کیلوگرم 30کیلوگرم ماهان
  40کیلوگرم 30کیلوگرم قشم ایر 
  40کیلوگرم 30کیلوگرم فلای دبی
  40کیلوگرم 30کیلوگرم ایران ایرتور

   

  شیراز -  دبی ( DXB ) - شیراز
  بیزینس اکونومی ایرلاین
  40کیلوگرم 30کیلوگرم قشم ایر
  40کیلوگرم 30کیلوگرم ایران ایر
  40کیلوگرم 30کیلوگرم فلای دبی

   

  مشهد -  دبی ( DXB ) - مشهد 
  بیزینس اکونومی ایرلاین
  40کیلوگرم 30کیلوگرم فلای دبی
  40کیلوگرم 30کیلوگرم ایران ایرتور 

   

  لارستان - دبی ( DXB ) - لارستان
  بیزینس اکونومی ایرلاین
  40کیلوگرم 30کیلوگرم قشم ایر
  40کیلوگرم 30کیلوگرم ایران ایر
  40کیلوگرم 30کیلوگرم فلای دبی

   

  بندرعباس - دبی ( DXB ) - بندرعباس
  بیزینس اکونومی ایرلاین
  40کیلوگرم 30کیلوگرم فلای دبی

  توجه :!

  در کلیه پروازهای مسیر فرودگاه دبی ( اصفهان - اهواز - بندرعباس - شیراز - قشم - تهران - لارستان - مشهد ) چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت در کلاس اکونومی 30 کیلوگرم بار مجاز و در کلاس بیزینس 40 کیلوگرم بار مجاز از هر مسافر پذیرش می کنند

   

                                                                                                                                                             

   دبی شارجه ( SHJ ) 
  بار مجاز ایرلاین مسیر
  30کیلوگرم ایرعربیا تهران
  30کیلوگرم ایرعربیا مشهد
  30کیلوگرم ایرعربیا شیراز

   

   

  میزان بار پروازهای مسیر ایران به عمان (مسقط)

   

  مسقط - لارستان مسقط - شیراز مسقط - رامسر مسقط - اهواز مسقط - مشهد مسقط - چابهار مسقط - تهران مسقط - بندرعباس مسیر / ایرلاین
  - - -

  -

  - - - 25کیلوگرم کارون
  - 30کیلوگرم - - 30کیلوگرم - 30کیلوگرم - قشم ایر
  - 20کیلوگرم - - 30کیلوگرم - 20کیلوگرم - سلام ایر 
  - 30کیلوگرم - - - - 30کیلوگرم - عمان ایر 
  - 20کیلوگرم - - - 20کیلوگرم - - کیش ایر 
  23کیلوگرم 23کیلوگرم - 20کیلوگرم - - - - پارس ایر 
  - - 30کیلوگرم - - - - - تابان

   

  میزان بار مجاز در پروازهای ایران به گرجستان

   

  تفلیس

  تفلیس به تهران تهران به تفلیس ایرلاین
  25کیلوگرم  25کیلوگرم  زاگرس
  25کیلوگرم  25کیلوگرم  سپهران
  30کیلوگرم  25کیلوگرم  آتا
  30کیلوگرم  30کیلوگرم  قشم ایر
  30کیلوگرم  20کیلوگرم  وارش
  20کیلوگرم  20کیلوگرم  جورجین وینگز

  هواپیمایی قشم ایر در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند

   

  شیراز - تفلیس - شیراز
  20کیلوگرم پارس ایر

   

  باتومی

  باتومی به تهران تهران به باتومی ایرلاین
  25کیلوگرم  25کیلوگرم  آسمان
  30کیلوگرم  30کیلوگرم  قشم ایر
  30کیلوگرم  20کیلوگرم  وارش

  هواپیمایی قشم ایر در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند

   

  میزان بار مجاز در پروازهای افغانستان

   

  کیش ایر ماهان کام ایر آریانا افغان مسیر / ایرلاین
  - 30کیلوگرم 25کیلوگرم 30کیلوگرم تهران - کابل -تهران
  25کیلوگرم 30کیلوگرم   30کیلوگرم مشهد - کابل - مشهد
  - -   30کیلوگرم تهران - مزارشریف - تهران
  - -   30کیلوگرم مشهد - مزار شریف - تهران
  25کیلوگرم -   30کیلوگرم مشهد - قندهار - مشهد

  هواپیمایی آریانا افغان و هواپیمایی ماهان در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند

   

  میزان بار مجاز در پروازهای ارمنستان

   

  تهران - ایروان - تهران
  ایروان - تهران تهران - ایروان ایرلاین
  30کیلوگرم 30کیلوگرم قشم ایر
  30کیلوگرم 30کیلوگرم ایران ایرتور
  30کیلوگرم 20کیلوگرم وارش
  30کیلوگرم 30کیلوگرم آرمنیا ایرویز
  30کیلوگرم 30کیلوگرم فلای آرنا

  هواپیمایی قشم ایر و هواپیمایی ایران ایرتور در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند

   

  تبریز - ایروان - تبریز
  15کیلوگرم آساجت

   

  میزان بار مجاز در پروازهای روسیه

   

  مسکو

  تهران - مسکو - تهران
  ایرلاین معراج  کلاس اکونومی 25 کیلوگرم - بیزینس 30 کیلوگرم ونوکووا
   ایرلاین ماهان  کلاس اکونومی 30 کیلوگرم - بیزینس 40 کیلوگرم ونوکووا
   ایرلاین ماهان  کلاس اکونومی 30 کیلوگرم - بیزینس 40 کیلوگرم شرمتیوو

   

  سن پترزبورگ

  تهران - سن پترزبورگ - تهران
  ایرلاین معراج  کلاس اکونومی 25 کیلوگرم - بیزینس 30 کیلوگرم معراج
  20 کیلوگرم نوردویند ایرلاینز

   

  میزان بار مجاز در پروازهای عراق

  در حال حاضر اکثر ایرلاین های ایرانی از تمامی شهرهای ایران در مسیرهای نجف و بغداد با میزان حداقل 20کیلوگرم بارمجار انجام میگردد  

   

  میزان بار مجاز در پروازهای کویت

   

  کویت

  وارش ایران ایر سپهران جزیره مسیر / ایرلاین
        30کیلوگرم تهران - کویت - تهران
  30کیلوگرم 30کیلوگرم 30کیلوگرم 30کیلوگرم مشهد - کویت - مشهد
    30کیلوگرم   30کیلوگرم شیراز - کویت - شیراز
    30کیلوگرم     اصفهان - کویت - اصفهان
    30کیلوگرم     لار - کویت - لار

  هواپیمایی ایران ایر در کلاس بیزینس در کلیه مسیرهای رفت و برگشت کویت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند

   

  میزان بار مجاز در پروازهای لبنان

   

  بیروت

  فلای بغداد معراج ایران ایر مسیر / ایرلاین
      30کیلوگرم تهران - بیروت - تهران
    25کیلوگرم   مشهد - بیروت - مشهد
  25کیلوگرم     نجف - بیروت - نجف
  25کیلوگرم     بغداد - بیروت - بغداد

  هواپیمایی ایران ایر در کلاس بیزینس در کلیه مسیرهای رفت و برگشت بیروت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند

   

  میزان بار مجاز در پروازهای آذربایجان

   

  باکو

  ایران ایر مسیر / ایرلاین
  اکونومی 30 کیلوگرم تهران - باکو - تهران
  بیزینس 40 کیلوگرم

   

  میزان بار مجاز در پروازهای ازبکستان

   

  تاشکند

  قشم ایر زاگرس مسیر / ایرلاین
  30کیلوگرم   تهران - تاشکند - تهران

   

  میزان بار مجاز در پروازهای هندوستان

   

  دهلی

  ماهان کلاس بیزینس ماهان کلاس اکونومی مسیر / ایرلاین
  40کیلوگرم 30کیلوگرم تهران - دهلی - تهران

   

  بمبئی

  ایران ایر کلاس بیزینس ایران ایر کلاس اکونومی مسیر / ایرلاین
  40کیلوگرم 30کیلوگرم تهران - بمبئی - تهران

   

  میزان بار مجاز در پروازهای پاکستان

   

  لاهور

  ماهان کلاس بیزینس ماهان کلاس اکونومی مسیر / ایرلاین
  40کیلوگرم 30کیلوگرم تهران - لاهور - تهران

   

  کراچی

  ایران ایر کلاس بیزینس ایران ایر کلاس اکونومی مسیر / ایرلاین
  40کیلوگرم 30کیلوگرم تهران - کراچی - تهران

   


  خرید بلیط هواپیما

  بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


  جستجوی جدید
  ×
  English العربی

  راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

  1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

  2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

  3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

  4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

  1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

  2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

  3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

  4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

  1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

  2. Select the :

  3. In the next step, in the top right corner, click on :

  4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.